Christian Johann: V 21. století musí existovat nějaká jednodušší cesta, jak navázat spolupráci se školami

Publikujeme rozhovor s Christianem Johannem, který vystoupil na nedávné mezinárodní konferenci Škola pro všechny, aby představil vývoj debaty o inkluzi v Německu a platformu SchulePLUS, která vznikla jako nástroj pro propojení formálního a neformálního vzdělávání. SchulePLUS nabízí školám možnost navázat spolupráci s externími partnery nejrůznějšího zaměření.

Continue reading „Christian Johann: V 21. století musí existovat nějaká jednodušší cesta, jak navázat spolupráci se školami“

Novinky.cz: Vzdělání musí být fér, říká Lucie Macků (ČOSIV)

Publikujeme rozhovor Štěpána Kučery s Lucií Macků, který vyšel v příloze Salon deníku Právo 8.4. (ZDE). Rozhovor se věnuje jednak stylu debaty, která se momentálně vede v médiích o inkluzivních opatřeních, a reálným dopadům, které bude mít účinnost novely školského zákona od letošního září na vzdělávání ve školách.

Continue reading „Novinky.cz: Vzdělání musí být fér, říká Lucie Macků (ČOSIV)“

Romea.cz: Jan Husák – Společné vzdělávání je výzvou ke změně, která se musí odehrát v každém z nás

Publikumeme text Jana Husáka, který vyšel 5.4. na zpravodajském webu Romea.cz (ZDE). Autor se v něm vrací k rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci D. H. a reflektuje debatu, která kolem něj u nás probíhala a probíhá v kontextu společného vzdělávání.

Continue reading „Romea.cz: Jan Husák – Společné vzdělávání je výzvou ke změně, která se musí odehrát v každém z nás“

Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním

Doporučujeme publikaci Boba Kartouse Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním, která vznikla na základě reportážní cesty skandinávskými zeměmi (Norskem, Finskem, Dánskem a Švédskem) a byla představena na konferenci Škola pro všechny. Publikace je ve formátu pdf. ke stažení ZDE.
Continue reading „Skandinávské zkušenosti s inkluzivním vzděláváním“

MŠMT: Odpovědi na otázky rodičů ke společnému vzdělávání

A. Otázky rodičů s běžným dítětem

1. Jak je možné, že s námi do školy mají chodit i jiné děti než do školky?

Důvodů, proč se může dítě setkat ve škole i s jinými dětmi než v mateřské škole je více:
a) Zatím je účast na předškolním vzdělávání volbou rodiče, některé děti se tak připravují na školu doma, protože je rodiče nepřihlásí k předškolnímu vzdělávání, nebo v dětské skupině.
b) Může se stát, že mateřská škola v místě bydliště žáka je obsazena a tak, pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
Continue reading „MŠMT: Odpovědi na otázky rodičů ke společnému vzdělávání“