Kontakty

Kateřina Lánská, EDUin
e-mail: katerina.lanska@eduin.cz
tel. +420 775 632 033

Suzana Jovaševičová, Ministerstvo financí
e-mail: Suzana.Jovasevicova@mfcr.cz
tel. +420 257 044 594

Eva Růtová, Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR
e-mail: rutova.eva@vlada.cz
tel. +420 608 515 084