Program mezinárodní konference Škola pro všechny

Screenshot_2

Program konference ke stažení v pdf ZDE.

 1. DEN ODBORNÁ STÁŽ V INKLUZIVNÍ ŠKOLE A SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

10.00 – 13.00 – Návštěva školy

 • Představení školy
 • Náslechy ve výuce s následným rozborem
 • Setkání se zástupci pedagogů (rodičů, spolupracovníků školy,…)

18.00 – 20.00 – Slavnostní zahájení

 • Zúčastní se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, velvyslankyně Norského království v Praze, Národního kontaktního místa pro EHP a Norské fondy, Agentury pro sociální začleňování a Jette Steensen (The Arctic University of Norway) – Proč je dobré společné vzdělávání
 • Občerstvení a neformální setkání
 1. DEN KONFERENCE IMPACT HUB PRAHA

Registrace 8.30 – 9.00 

 1. BLOK: REFLEXE INKLUZE V JINÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH
  9.00 – 10.45
 • Allison Collis (VB) – Jak vytvářet ve škole podmínky pro inkluzivní vzdělávání
 • Susanna Rajala (Finsko) – Inkluzivní vzdělávání se zaměřením na romské děti
 • Christian Johann (Německo) – Propojení formálního a neformálního vzdělávání ve prospěch učitelů
 • Bente Væting Svenskerud (Norsko) – Zkušenosti s inkluzivním vzděláváním ve škole Linderud v Oslu
 1. BLOK: INKLUZIVNÍ KONCEPTY A JEJICH RECEPCE V ČESKÉM PROSTŘEDÍ
  10.45 – 12.15
 • Bob Kartous (ČR) – Zkušenosti s inkluzí ve skandinávských zemích a co si z toho vzít
 • Yechiel Bar-Chaim (USA) – Přenositelnost metod inkluzivního vzdělávání (např. Feuersteinova metoda) do českého prostředí
 • Adéla Lábusová (ČR) – Nutná opatření pro transformaci segregovaného vzdělávání ve společné
 • Eva Růtová a Jakub Deml (ČR) – Pozvánka k interaktivní ochutnávce „mediální dílny” – online prostředí pro práci s postoji k odlišnostem mezi lidmi a kulturami na 2. st. ZŠ

Pauza na oběd (12.15 – 13.00)

 1. BLOK: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 1 – WORKSHOPY1
  13.00 – 14.30
 • Jitka Topičová (ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov) – Nástroje pro hodnocení jako prostředek pro utváření klimatu inkluzivní školy
 • Vít Beran (ZŠ Kunratice) – Proč měnit školní kulturu? (práce s pedagogickým sborem)
 • Edita Stejskalová (Rada vlády pro národnostní menšiny) – Šikana z důvodu etnicity

Coffee break (14.30 – 15.00)

 1. BLOK: PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 2 – WORKSHOPY2
  15.00 – 16.30
 • Světlana Sojková (bývalá vedoucí Odboru školství v Sokolově) – Proinkluzivní strategie města Sokolov
 • Iva Tahová (EDUin) – Propojení formálního a neformálního vzdělávání při strategickém plánování v regionech
 • Dana Pražáková (MŠMT) – Řízení změny na školách a jak k tomu může pomoci OP VVV
 1. BLOK: INKLUZE V KONTEXTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, PŘEDNÁŠKY
  13.00 – 16.30
 • Radek Jiránek (Agentura pro sociální začleňování) – Podpora inkluze osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím vzdělávání
 • Linda Hagen (Norsko) – Vzdělávací programy pomáhající migrantům porozumět pracovním zvyklostem a zvyšovat jejich šanci uplatnit se na trhu práce
 • Barbara Halířová (Agentura pro sociální začleňování) – Limity ve finanční a dluhové gramotnosti pro sociálně vyloučené a ohrožené skupiny
 • Kateřina Janovská (Národní síť podpory zdraví) – Zdravotní gramotnost jako nástroj pro vyšší kvalitu života všech věkových skupin
 • Dagmar Doubravová (Rubikon centrum) – Vzdělávání a rozvoj lidí během a po výkonu trestu
 • Edita Kozinová (Unie center pro rodinu a komunitu) – Rodičovská a sociální gramotnost rodin ohrožených sociálním vyloučením
 • Ivo Jupa (Nová ekonomika) – Národní soustava kvalifikací, diversity management a tematika osob vyloučených na trhu práce
 • David Beňák (Úřad vlády ČR) – Vzdělávání pro všechny s podporou Agentury pro sociální začleňování
 1. BLOK: ZÁVĚREČNÉ PŘÍSPĚVKY; SHRNUTÍ PRÁCE VE WORKSHOPECH
  16.30 – 17.00

Program konference ke stažení v pdf ZDE.