Videa z konference Škola pro všechny – 2. část, Agentura pro sociální začleňování

26084895546_25330d5980_m

Podívejte se na záznam vystoupení jednotlivých řečníků v rámci odpoledního bloku Agentury pro sociální začlěňování.

 1. BLOK: INKLUZE V KONTEXTU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, PŘEDNÁŠKY
  13.00 – 16.30
 • Radek Jiránek (Agentura pro sociální začleňování) – Podpora inkluze osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím vzdělávání
 • Linda Hagen (Norsko) – Vzdělávací programy pomáhající migrantům porozumět pracovním zvyklostem a zvyšovat jejich šanci uplatnit se na trhu práce
 • Barbara Halířová (Agentura pro sociální začleňování) – Limity ve finanční a dluhové gramotnosti pro sociálně vyloučené a ohrožené skupiny
 • Kateřina Janovská (Národní síť podpory zdraví) – Zdravotní gramotnost jako nástroj pro vyšší kvalitu života všech věkových skupin
 • Dagmar Doubravová (Rubikon centrum) – Vzdělávání a rozvoj lidí během a po výkonu trestu
 • Edita Kozinová (Unie center pro rodinu a komunitu) – Rodičovská a sociální gramotnost rodin ohrožených sociálním vyloučením
 • Ivo Jupa (Nová ekonomika) – Národní soustava kvalifikací, diversity management a tematika osob vyloučených na trhu práce
 • David Beňák (Úřad vlády ČR) – Vzdělávání pro všechny s podporou Agentury pro sociální začleňování